Garantie nieuw, tweedehands (refurbished) of outlet(b-keus) product

Al onze producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Voor de tweedehandse/refurbished producten geldt een garantie voor een periode van minimaal 12 maanden en voor de fabrieksnieuwe producten of Outlet/b-keus producten geldt een minimale garantietermijn van 24 maanden, vanaf de datum van levering. In de advertentie wordt de werkelijke garantieduur aangestipt als de garantietermijn langer is dan hierboven aangegeven.

Binnen de garantietermijn zullen de kosten voor herstel of vervanging van het product, inclusief eventuele administratie-, verzend-, onderzoeks- en voorrijdkosten, door ons worden gedragen, tenzij het product niet door ons is geleverd middels bezorging maar zelf door jou is afgehaald en/of uit onderzoek blijkt dat het defect door eigen toedoen is veroorzaakt, dan vervalt de garantie. Lees meer over de garantie in onze algemene voorwaarden.